Facebook

Săptămâna trecută, în calitate de Raporto

Sursa: Claudia Țapardel

Săptămâna trecută, în calitate de Raportor din partea Socialiștilor și Democraților în Parlamentul European, am exprimat poziția Grupului prin amendamentele depuse la Rapoartele Anuale ale Comisiei Europene pentru anii 2015-2016 privind respectarea principiilor de subsidiaritate și proporționalitate la nivelul Uniunii Europene.

Cu această ocazie, am adus completări și precizări în privința mai multor aspecte pe care le-am sesizat în versiunea preliminară a acestui dosar, cele mai importante referindu-se la propunerea legislativă de revizuire a Directivei privind Detașarea Lucrătorilor. În primul rând, am salutat faptul că prin numărul accentuat de avize motivate trimise de către parlamentele naționale în anul 2016 la această propunere legislativă, s-a demonstrat încă o dată că aceste instituții au un rol foarte important în sesizarea și semnalarea neregulilor în ceea ce privește buna reglementare a cadrului legislativ european. Mai mult decât atât, acest lucru indică un trend pozitiv de control din partea parlamentelor naționale, în special atunci când propunerile legislative favorizează doar o parte a statelor membre.

După cum am spus și în Comisia pentru #Transporturi spre exemplu, Directiva Detașării a creat un adevărat clivaj între estul și vestul continentului, și de aceea abordarea Comisiei Europene mi se pare neoportună. Având în vedere însă că discuțiile pe marginea acestui Raport vor continua și la începutul anului viitor, voi reitera cu fiecare ocazie poziția României și voi căuta alianțe în Parlament și nu numai.